Artikler fra fagpressen​

2020

Aarhus universitet - 16.01.2020 - Forsuret gylles effekt på springhaler sat under lup

10.03.2020 - Herning Biogas - Vedr_forsuring_af_gylle_til_biogasanlaeg

10.03.2020 - Herning Bioenergi - Brief - Schwefel in Biogas Gülle

2019

Altinget 29.05.2019 - Miljødirektører. Sæt ind mod ammoniakemission

06.05.2019 - Berlingske Tidne - Udledningen af ammoniak stiger for femte år i træk


2018


10.10.2018 - Miljøstyrelsen - Regeringens ammoniakplan 2018

Maskinstationen 01.07.2018 - Tager du nok for gyllekørsel
Maskinstationen 01.09.2018 - Erfaringer med placering af gylle til majs
Landbrugsavisen 30.08.2018 - Gylle til vintersæd skal nedfældes eller forsuresed placering af gylle til majs

2017

Ingeniøren 16.01.2017 - Danmark som storsynder i Forsorforbrug
Effektivt landbrug 16.03.2017 - Truslen om ammoniakemission strammer til
Jyllandsposten 18.03.2017 - Danske særregler kan tvinge landmænd til at aflive tusindvis af dyr
Henning Lyngsøe 28.03.2017 - Danmark er tæt på målet for reduktion af ammoniakemissioner (3)

Landbrugsavisen 20.04.2017 - Landbrugspakken øger kun ammoniakfordampning lidt

Klimarådet 11.07.2017 - omstilling mod 2030 - Forsuring af gylle

2016

Maskinbladet 19.02.2016 - Svenskerne vil også forsurer gyllen
Rønhauge designergylle 07.04.2016
Miljøstyrelsen 24.04.2016 - IT-værktøj med fokus på gylle kan give landbruget en årlig merindtægt på mere end 120 mio. kr
Landbugsavisen 23.05.2016 - Baltic Slurry artikel
Effektivt landbrug 02.07.2016 - 24% ammoniakreduktion står ved magt - Leder
Maskinbladet 13.11.2016 - Kulegravning af ammoniak forløb

2015

Landbrugsavisen - 17.03.2014 SyreN Plus godkendt til fuldgødskning

Planteavlskongressen 15.01.2014 - Nyt fra gødningsforsøgene 2013

Planteavlskongressen 15.01.2014 - Erfaringer med forsuret gylle

Planteavlskongressen 15.01.2014 - Resultater af med husdyrgødning

2014

Landbrugsavisen - 17.03.2014 SyreN Plus godkendt til fuldgødskning

Planteavlskongressen 15.01.2014 - Nyt fra gødningsforsøgene 2013

Planteavlskongressen 15.01.2014 - Erfaringer med forsuret gylle

Planteavlskongressen 15.01.2014 - Resultater af med husdyrgødning

2013

Maskinbladet 27.12.2013 - Miljøtilskud til maskinstationer

Maskinbladet 21.11.13 - SyreN giver go' ensilage.pdf

Nilehn Teknik nr 3 2013.pdf

Mark nr 11 nov 2013 - SyreN+ har Danmarks billigste N-pris.pdf

Maskinbladet 01.11.13 - BioCover forfiner SyreN.pdf

Videncenter for landbrug 07.08.13 - Nye regler for udbringning af gylle.pdf
Landbrugsavisen 13.06.13 - SyreN+ designergylle.pdf

Landbrugsavisen 29.04.13 - Forsuring kan erstatte nedfældning på sort jord.pdf
Effektivt landbrug 17.04.13 - Gødningsfabrik på hjul.pdf

Effektivt landbrug 10.03.13 - Gode grunde til at tager gylleprøver.pdf

Mark nr 2 Feb 2013 - Forsuring af gylle fordobles i 2013.pdf

Maskinbladet 01.02.13 SyreN i tv på DK4.pdf

2012

Landbrugsavisen 15.11.12 - BioCover vinder CSR award environment 2012.pdf
Food & culture 15.11.12 Gylle-pioner vandt flot pris.pdf
Miljøministeriet 14.11.12 - CSR award til BioCover AS.pdf
Maskinstationen 01.11.12 BioCover nyheder på Agromek.pdf
Maskinstationen 01.11.12 Fremtidens gyllestrategi.pdf
Landbrugsavisen 08.10.12 - Agromekpris for syretilsætning under kørslen.pdf
Landbrugsavisen 05.10.12 - 384 stjerner klar til Agromek.pdf
Effektivt landbrug 22.09.12 - Hvert gyllelæs kan dokumenteres.pdf
Effektivt landbrug 22.09.12 - SyreN og faste kørespor virker.pdf
Effektivt landbrug 12.09.12 - Forsuring af gylle kan afløse vandmiljøplan III.pdf
Effektivt landbrug 12.09.12 - Markante merudbytter ved gylleforsuring.pdf
Effektivt landbrug 06.09.12 - Ny gylleteknik kan gøre handelsgødning overflødig.pdf
Maskinstationen 01.05.12 - maskinstationer i landsdækkende forsøg April 12.pdf
Effektivt landbrug 01.05.12 - I de blindes rige.pdf
Effektivt landbrug 01.05.12 - Planter optager overraskende meget N.pdf
Maskinbladet 16.03.12 - Sur lovgivning eller penge ned i lommen.pdf

2011


Landbrugsavisen 06.12.11 - SyreN og tankforsuring.pdf
Effektivt landbrug 18.10.11 - Syretilsætning til Raps.pdf
Maskinbladet 01.09.11 - Skinnerup maskinstation.pdf
Landbrugsavisen 20.02.11 - Nedfældning - Konsulent - Bliv væk fra græsmarkerne.pdf
Landbrugsavisen 20.02.11 - På sortjord stadig krav om nedfældning.pdf
Landbrugsavisen 12.02.11 - Nedfældning koster 450 FE pr. ha.pdf
Effektivt landbrug 05.02.11 - Græs betaler bedst for forsuret gylle.pdf
Effektivt landbrug 03.02.11 - Økonomi i at slangeudlægge gylle.pdf
Videncentret for lanbrug 27.01.11 - økonomien ved slangeudlgning af forsuret gylle.pdf

2010

Maskinstationen 19.12.10 - Agromekpris til BioCover.pdf
Landbrugsavisen 16.10.10 - Forsuring af gylle har samme virkning som nedfældning - forside.pdf
Maskinbladet 08.10.10 - BioCover / Agrometer samarbejde.pdf
Landbrugsavisen 14.09.10 - Agrometer skal producere SyreN.pdf
Landbrugsavisen 08.09.10 Forsuring af gylle har samme virkning som nedfældning.pdf
Effektivt landbrug 04.09.10 - Skalmstrup.pdf
Effektiv Landbrug 04.09.10 - Kan SyreN sidestilles med nedfældning.pdf
Landbrugsavisen 04.09.10 - Agrometer skal producere SyreN.pdf
Mark sep 2010 - forsuring på gyllevogn kan måle sig med gyllenedfældning.pdf
Maskinbladet 27.08.10 - Syre i gylle bliver en del af strategien.pdf
Landbrugsavisen 09.07.10 - BioCover vandt Landsskuets nyhedspris.pdf
Effektivt landbrug 01.06.10 - puljepenge åbnes.pdf
Maskinstationen 01.06.10 - SyreN i parktisk indsats.pdf
Effektivt landbrug 21.04.10 - Gyllen forsures ved udbringning.pdf
Landbrugsavisen 21.04.10 - Forsuring på gyllevogne ventes markedsført i 2011.pdf
Effektivt Landbrug 13.04.10 - Gyllen forsures ved udbringning.pdf
Maskinbaldet 08.04.10 - SyreN testes på rekordtid.pdf
Maskinstationen 01.04.10 - Lugten er den største udfordring.pdf
Effektiv landbrug 27.03.10 - Reducerer N-emission under udbringning.pdf
Maskinstationen 25.03.10 - Grøn vækst ændring med stor betydning for maskinstationer.pdf
Effektivt landbrug 20.03.10 - Jernsulfat i gyllevognen reducerer lugt.pdf
Maskinstationen 01.01.10 - Biocover modtager innovationslovsstøtte.pdf

Økologisk jordbrug 28.11.08 - Gyllevogn tager 10%.pdf

Alfam model​

denmarknetherlandsgermany_2united kingdomgreat britainfrancefinlandunited-states-of-americ-icon

E-mission​

Her kan du læse om de mange fordele der er er ved anvendelse af e-missioN  /  LÆS MERE

Fordele ved syren​

Her kan du læse om de mange fordele der er er ved anvendelse af SyreN / SyreN+ system.  /  LÆS MERE

syren estimater​

denmarknetherlandsgermany_2united kingdomgreat britainfrancefinlandunited-states-of-americ-icon

logo-white

​v/ Morten Toft

Veerst Skovvej 6, 6600 Vejen, Denmark

BIOCOVER A/S  •  Veerst Skovvej 6, 6600 Vejen – Klik her for rutevejledning  •  CVR: 32448062