SyreN+

SyreN+ er første skridt på vej mod designergylle.
Med SyreN+ er det muligt at tilsætte ammoniak til gyllen.
Ved tilsætning af ammoniak til gyllen er det muligt at designe gyllens indhold af nærringsstoffer. Dette giver mulighed for at kombinere to overkørsler i en arbejdsgang udbringning af handelsgødning og gylle på samme tid.
- Normalt har gyllen et for højt indhold af fosfor. Ved at tilsætte ammoniak til gyllen, er der mulighed for at udbringe gyllen mere effektivt på et større areal efter fosfor indholdet i gyllen. Hvilket oftest er uden meromkostninger da en ekstra overkørsel med handlesgødning er sparet.

Præsentation


Agromek 2012 DK.pptx
SyreN+ Agromek 2012.pdf
 

Alfam model

United-States-of-Americ-icon
 
Fordele ved SyreN
Her kan du læse om de mange fordele der er er ved anvendelse af SyreN / SyreN+ system.
Læs mere
 
SyreN Estimater
United-States-of-Americ-icon

BIOCOVER A/S
v/ Morten Toft | Veerst Skovvej 6 | 6600 Vejen, Denmark | Tlf. 29 63 49 36 |  mt@biocover.dk