Sikkerhed med syre

Regler og sikkerhed ved håndtering

"Ikke indregistrerede, ikke godkendte traktorer på maskinstationer, der anvendes til kørsel med SyreN-systemet, er ikke underlagt ADR-reglerne og kan herfor føres uden ADR certifikat. Indregistrerede traktorer må dog også anvendes til kørsel med SyreN systemet. Begrundelsen for dette er, at gyllekørsel ikke stiller krav om, at traktoren skal være indregistreret. Når traktor og gyllevogn kører sammen, betragtes traktoren derfor for værende ikke indregistreret." Citat : Videncenter for landbrug

Videnscenter for landbrug - Gylleforsuring, sikkerhed og regler ved håndtering.pdf
Forsvarlig håndtering af svovlsyre i polletanke.pdf
Transport af syre.pdf
Forsuring af ubehandlet og afgasset husdyrgylle og fraktioner efter separering.pdf
Undgå ulykker med traktorer i trafikken

Alfam model

United-States-of-Americ-icon
 
Fordele ved SyreN
Her kan du læse om de mange fordele der er er ved anvendelse af SyreN / SyreN+ system.
Læs mere
 
SyreN Estimater
United-States-of-Americ-icon

BIOCOVER A/S
v/ Morten Toft | Veerst Skovvej 6 | 6600 Vejen, Denmark | Tlf. 29 63 49 36 |  mt@biocover.dk