Diverse præsentationer

Forsuring af ubehandlet gylle ved udbringning.pdf
Transport af syre.pdf
Videncentret for landbrug - økonomien ved slangeudlægning af forsuret gylle.pdf
Indtryk fra demonstration af nedfældning af gylle i græs - Landbrugsinfo.dk.pdf
Økologisk jordbrug 01.11.08 - Gyllevogn tager 10%.pdf
Nej til sortjord uden betydning for de fleste.pdf
På sortjord stadig krav om nedfældning.pdf
Nedfældning koster 450 FE pr. ha.pdf
Nedfældning - Konsulent - Bliv væk fra græsmarkerne.pdf
Gylle er guld - men guld kan købes for dyrt - Videncenter_for_landbrug.pdf
Landbrug syd 01.10.10 - minimer trafikken og maksimer udbyttet.pdf
Bent Hedegård - Gødningsstrategier med SyreN - 2012.pdf
Karsten Attermann - Nedfældnig Planteavlskongres 2012.pdf
Karsten Attermann - Gyllenedfældning planteavlskongres 2012.pdf
Tavs Nyord - Nedfældning planteavlskongres 2012 - dias.pdf
Tavs Nyord - Virkning af forsuret gylle under udbringning - planteavlskongres.pdf
Tavs Nyrord - nedfældning - plantreavlskongres 2012 - sammendrag.pdf
Torkild Birkemose - Perspektiver for gylleudbringning i vintersæd - planteavlskongres 2012 - sammenfatning.pdf
Torkild Birkemose - Perspektiver for gylleudbringning i vintersæd - planteavlskongres 2012.pdf
Torkild Birkemose - Planteavlskongres 2012.pdf
Torkild Birkemose - SyreN præsentation Gamst 2010.pdf
Anette Vetsergaard - Planteavlskongres 2013.pdf
Værdisætning af gylle.pdf
Gylleforsuring - Sikkerhed og regler ved håndtering.pdf
   

Alfam model

United-States-of-Americ-icon
 
Fordele ved SyreN
Her kan du læse om de mange fordele der er er ved anvendelse af SyreN / SyreN+ system.
Læs mere
 
SyreN Estimater
United-States-of-Americ-icon

BIOCOVER A/S
v/ Morten Toft | Veerst Skovvej 6 | 6600 Vejen, Denmark | Tlf. 29 63 49 36 |  mt@biocover.dk