Kvælstofhæmmer

Brugen af kvælstofhæmmer mindsker udvaskningen af nitrat ved at sænke nitrifikationen af ammonium til nitrat.
En undersøgelse af videnscenter for landbrug viser at udvaskningen kan mindskes med 4Kg N/ha for vårsæd og kartofler og 6Kg N/ha for majs.
Effekt af tilsætning af kvælstofhæmmer til husdyrgødning.pdf

BioCover lancere brugen af kvælstofhæmmer. Kvælstofhæmmer kan nemt tilsættes gennem additiv tanken på SyreN anlægget.
Kilk på nedenstående link for at få mere information om brugen af Piadin eller Vizura®.

 

Alfam model

United-States-of-Americ-icon
 
Fordele ved SyreN
Her kan du læse om de mange fordele der er er ved anvendelse af SyreN / SyreN+ system.
Læs mere
 
SyreN Estimater
United-States-of-Americ-icon

BIOCOVER A/S
v/ Morten Toft | Veerst Skovvej 6 | 6600 Vejen, Denmark | Tlf. 29 63 49 36 |  mt@biocover.dk