Produkter

BioCover har to produkter - SyreN og SyreN+. Vælg en af de 2 grupper for yderligere information.

SyreN
Tilsætning af svovlsyre under udbringning af gylle. 
SyreN+
Tilsætning af ammoniak og svovlsyre til gylle. 
Kvælstofhæmmer
Tilsætning af Piadin til gyllen gennem additivtanken mindsker udvaskningen af N
 
 

Alfam model

United-States-of-Americ-icon
 
Fordele ved SyreN
Her kan du læse om de mange fordele der er er ved anvendelse af SyreN / SyreN+ system.
Læs mere
 
SyreN Estimater
United-States-of-Americ-icon

BIOCOVER A/S
v/ Morten Toft | Veerst Skovvej 6 | 6600 Vejen, Denmark | Tlf. 29 63 49 36 |  mt@biocover.dk